SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกไทย บุคคลหญิง รอบที่ 3  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่