SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกไทย บุคคลชาย รอบที่ 3  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล