SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกไทย บุคคลชาย รอบที่ 1  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย