SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
10
5
16
13
11
15
12
17
14
8
9
7
4
3
1
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
7
14
18
5
17
20
15
8
12
9
11
19
6
16
10
4
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์