SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
23
19
8
7
9
1
10
14
99
6
12
2
15
3
4
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
13
14
10
18
33
15
17
19
12
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง