SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
48
1
10
19
15
4
2
7
9
8
44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
4
10
14
3
13
6
7
16
8
18
45
19
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ