SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
12
5
4
1
6
11
14
13
9
10
8
7
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
7
11
2
4
12
10
14
8
13
9
1
3
6
5
15
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์