SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
10
16
45
18
30
14
55
9
4
17
22
82
8
21
27
23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
4
1
3
13
27
5
19
10
16
20
18
17
25
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย