SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
3
4
5
25
6
13
8
14
12
17
11
55
22
33
10
69
7
9
44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
3
5
4
1
14
11
15
21
6
8
7
20
24
25
23
12
22
10
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง