SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์