SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ทีม 8 ทีม  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น