SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
5
4
6
10
8
3
9
19
12
18
13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
7
3
10
8
2
9
12
16
13
19
11
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี