SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
5
10
7
1
9
3
8
4
18
13
12
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
10
8
7
12
13
15
18
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ