SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
10
2
5
9
3
1
6
7
14
17
15
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
10
8
4
1
3
7
6
9
5
11
12
14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา