SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
1
3
6
9
5
8
11
13
14
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
9
7
8
5
11
17
14
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ