SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
10
8
5
2
4
6
9
1
18
14
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
2
8
10
4
7
12
11
19
22
18
14
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์