SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
3
8
2
1
7
12
15
11
18
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
3
9
2
10
8
17
14
13
11
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา