SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ประเภททีม รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา