SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
1
3
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
10
3
9
14
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล