SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
18
1
7
9
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
1
7
6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม