SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
1
7
6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
7
6
5
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง