SAT GRS
รายการ เปตอง 
คู่หญิง รอบที่ 3  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร