SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
10
16
43
18
30
114
55
9
4
17
22
82
8
21
27
23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
21
28
25
5
8
4
7
69
17
9
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม