SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
9
14
2
15
8
10
12
13
1
4
7
6
11
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
18
10
9
21
5
11
7
22
14
8
75
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี