SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
43
1
10
19
15
4
2
7
9
8
44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
7
14
18
5
17
20
15
8
12
9
11
19
6
16
10
4
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์