SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
23
19
8
7
9
1
10
14
6
12
2
11
3
4
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
7
11
2
4
12
10
14
8
13
9
1
3
6
5
15
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์