SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
5
3
99
8
55
13
44
16
23
40
21
15
10
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
4
28
26
27
54
25
14
8
23
6
7
23
21
11
24
19
18
41
3
16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์