SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
5
3
2
99
48
13
23
24
47
19
22
14
46
70
20
15
21
8
10
17
88
7
18
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
10
30
7
23
12
26
29
6
13
16
24
3
2
20
4
22
5
31
9
21
11
27
14
28
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร