SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
5
7
22
25
60
20
14
19
11
10
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
2
5
3
22
23
14
12
6
21
26
1
10
25
11
16
24
7
27
19
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา