SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
26
22
3
17
14
2
19
23
20
8
10
7
28
47
4
21
9
29
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
3
2
5
4
22
11
14
17
7
23
13
29
24
54
19
21
25
18
28
6
8
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี