SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา