SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุชาติ    
นามสกุล
สีสังข์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer