SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมยศ    
นามสกุล
นุ่นจำนงค์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 เปตอง
  บุคคลเดี่ยว ชาย
 
     
Sponcer