SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุบรรณ    
นามสกุล
กูหมาด
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 ฟุตซอล
  ทีมชาย
 ฟุตบอล
  ทีมชาย
 
     
Sponcer