SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เสกสรร    
นามสกุล
จิตต์สุทธิ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แอโรบิก
  คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 แอโรบิก
  ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer