SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อติกานต์    
นามสกุล
สังข์ทอง
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แอโรบิก
  คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
 แอโรบิก
  หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer