SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
บัณฑิต    
นามสกุล
ศรีสุชาติ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 
     
Sponcer