รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย W16 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:15 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
13
-
-
-
 
Remark :
สุกาญดา  คงสมรส
มหาวิทยาลัยบูรพา
นพรัตน์  เป้าอารีย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เดือน  กานกหงส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อลิษา  สุขปิติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
แอนฤทัย  ค้ำคูณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภิษาณี  ขจรวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นิภา  ทองเนื้อแปด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สิริพร  มิ่งงามทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ