รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย W13 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
จุฬาลักษณ์   คลั่งฝา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภรณ์ธิดา  ชื่นตา
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัชรี  น้อยวัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุนิษา   คงพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
0
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
จุฬาลักษณ์   คลั่งฝา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภรณ์ธิดา  ชื่นตา
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัชรี  น้อยวัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุนิษา   คงพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
7
-
-
-
 
Remark :
สุจิตรา  กรีฑาเวช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดวงปกรณ์  ใจภักดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รุ่งทิวา  แหยมใส
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
7
-
-
-
 
Remark :
สุจิตรา  กรีฑาเวช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดวงปกรณ์  ใจภักดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รุ่งทิวา  แหยมใส
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ