รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
20
15
-
-
 
Remark :
เจนจิรา  กัลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาพาภรณ์  ทิพย์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อุดมรัตน์  ชโลธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นันทวรรณ  รัตนภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
11
22
3
-
-
 
Remark :
สุจิตรา  กรีฑาเวช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดวงปกรณ์  ใจภักดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รุ่งทิวา  แหยมใส
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ