รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
19
20
-
-
-
 
Remark :
ลลิตา  ใบบอกบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสรญา  กันทะสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพียงตา  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุจเดือน  แสงบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
19
20
-
-
-
 
Remark :
ลลิตา  ใบบอกบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสรญา  กันทะสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพียงตา  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุจเดือน  แสงบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
22
-
-
-
 
Remark :
วรรณพร  พิชพรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุภาพร  แสนแอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรางคณา  เรื่องลือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กัญญา  สืบเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
22
-
-
-
 
Remark :
วรรณพร  พิชพรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุภาพร  แสนแอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรางคณา  เรื่องลือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กัญญา  สืบเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ