รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
อรทัย  อารีวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวารี  ศรีสิงห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศธร  ภู่เต็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อารีย์  โพธิ์ขวัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
16
-
-
-
 
Remark :
อำภา  ยาตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สยุมพู  เอกทัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สุวรรณี  วงศ์จันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อัญชลี  รอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ