รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:15 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
ลักขณา  ช้างแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขวัญเรือน  ภูษาบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark : ชนะ BYE
จุฬาลักษณ์   คลั่งฝา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภรณ์ธิดา  ชื่นตา
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัชรี  น้อยวัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุนิษา   คงพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ