รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย สาย M27 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
15
-
-
-
 
Remark :
สุรบดิน  ตรีขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชลิต  เชาว์วิไลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มะดาโอะ  สุหลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
15
-
-
-
 
Remark :
สุรบดิน  ตรีขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชลิต  เชาว์วิไลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มะดาโอะ  สุหลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ