รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย สาย M26 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:45 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark : ชนะ BYE
กฤษณมิตร  กาละมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แวมูฮำมัดซุฟรอน  นาวาฮาซัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อานุภาพ  พัฒนธิติกานต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวิทย์  องค์ศิลปรัศมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark : ชนะ BYE
กฤษณมิตร  กาละมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แวมูฮำมัดซุฟรอน  นาวาฮาซัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อานุภาพ  พัฒนธิติกานต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวิทย์  องค์ศิลปรัศมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
สิทธิชัย  วันแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิรุฬ  พลชำนิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฤทธินนท์  นามศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
สิทธิชัย  วันแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิรุฬ  พลชำนิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฤทธินนท์  นามศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ