รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย สาย M25 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
0
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
23
-
-
-
 
Remark :
ณัฐวุฒิ  ฉิมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประมวลธนวัฒน์  ทรัพย์เมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ธนโชค  จันทร์สูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมเกียรติ  ธนงกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
23
-
-
-
 
Remark :
ณัฐวุฒิ  ฉิมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประมวลธนวัฒน์  ทรัพย์เมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ธนโชค  จันทร์สูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมเกียรติ  ธนงกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
21
-
-
-
 
Remark :
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
21
-
-
-
 
Remark :
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ