รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
รายการ วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
21
18
-
-
 
Remark :
ภูมินทร์  สุมาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภรากรณ์  สีทรงฮาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มานิตย์  พิพัฒน์พุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ไพโรจน์  บุญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
16
16
-
-
 
Remark :
พีรานุวัตร  ชอบธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภูมิรพี  พรมเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธนิศร์  บุญสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กุศล  พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ Bye
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ถอนตัว - นักกีฬาบาดเจ็บ