รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย W20 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
 
 
 
Remark :
7
ศวิตา  ภัยชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วรรณพร  พิชพรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
สุภาพร  แสนแอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
จิตรลดา  เลี่ยนเตี๊ยะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
วรางคณา  เรื่องลือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
เกศินี  พิลาภ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
นิภาภัส  สาครดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
วิมลมาศ  ประชากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
กัญญา  สืบเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
จุฑาทิพย์  ยอดดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
Remark : ชนะ
2
จุฬาลักษณ์   คลั่งฝา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
จิราภรณ์   ใจกล้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วิภารัตน์   นุศิษย์ภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
อารีรัตน์   ดาน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วนัสนันท์   ศรีหวัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
ปาริฉัตร์  หงศาลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
จุฑารัตน์   สุริยะชัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
ณิชนันทน์   ยศหล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
พรสวรรค์   สมเสอใจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
สุนิษา   คงพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
เนตรนพิศ   สว่างแจ้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
ปณดา   พูลสมบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ