รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
9
ณัฎฐา  ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
กรวิการ์  ดำมุณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
สุวรรดี  หนูเหมือน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
ภานุชนาถ  สุวรรณพัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
พรทิพย์  ลิ่มภราดรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
ปรียพัชรา  ชัยรัตน์ สุวัตถี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
ณัศนา  วิทยานุภากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
จุรีรัตน์  สุขช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
ฉันทนา  ศิริกาพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
วรณัน  ยันตรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
มลิวรรณ  ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
มนทิรา  อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
Remark :
1
อุไรวรรณ  การเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
ญาณี  นาเเถมพลอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
อำภา  ยาตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
รมณพรรณ  ขันทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16
ปาริชาติ  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
สยุมพู  เอกทัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
สุวรรณี  วงศ์จันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
กรรณิการ์  ใยบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19
จิราพร   ศรีประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
อัญชลี  รอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
ทัศณางกูล  ตุลยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ