รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
 
 
 
Remark :
10
ธราภรณ์  สุนทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
สิรินภา  ชัยศิริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อรนุช  อิสระ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
สุจินดา  สุขรุ่ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
12
วิลาวัลย์  รัตนทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
นันท์นภัส  เจริญพร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
กฤตยา  เพชรจันทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18
ณัฐกฤตา  สีใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
Remark : ชนะ
9
สุจิรา  โซ่เงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16
เอมอร  ตอโมกข์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
19
วชิราภรณ์  ณ พล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
จิราพร  ฮามวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7
วนิดา  กงแหลม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิมลทิพย์  เพชรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
18
ยุพา  ม่วงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
15
นฤมล  พรหมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
14
ศศิวิมล  ว่องวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
17
หัทยา  นวลสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
เมลานี  อุระสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ